นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น
SNNP
ราคาล่าสุด:
12.80 THB

ปรับปรุงเมื่อ:

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,655,614

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

+1.4%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

(ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
ณ ไตรมาส 1 ปี 67
157.56

ล้านบาท

EBITDA


Q1/2567
253.04

ล้านบาท

Investor Kits

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 ก.ค. 2567

แจ้งการลาออกของกรรมการและผู้บริหาร

09 พ.ค. 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

ปฎิทินนักลงทุน

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 2 ปี 2567
เวลา 15:00 – 16:00 (Online)
เพิ่มเติม

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-628-0408
อีเมล: ir@snnp.co.th