นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น
SNNP
ราคาล่าสุด:
16.20 THB

ปรับปรุงเมื่อ:

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,989,400

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

เพิ่มขึ้น 0.1%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

(ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
9M'64
316.3

ล้านบาท

EBITDA


9M'64
550.7

ล้านบาท

Investor Kits

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 ม.ค. 2565

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

28 ธ.ค. 2564

การต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน-หลานหลวง (รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี)

ปฎิทินนักลงทุน

วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
เวลา 10.15 - 11.00 น. Virtual Event
เพิ่มเติม

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-628-0408
อีเมล: ir@snnp.co.th