นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น
SNNP
ราคาล่าสุด:
16.40 THB

ปรับปรุงเมื่อ:

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.40 (2.50%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,031,142

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

23.9%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

(ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
Q2/2565
115.8

ล้านบาท

EBITDA


Q2/2565
191.1

ล้านบาท

Investor Kits

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

08 ส.ค. 2565

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

08 ส.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

ปฎิทินนักลงทุน

วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2565
เวลา 11.15-12.00 น. Virtual Event
เพิ่มเติม

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-628-0408
อีเมล: ir@snnp.co.th