นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น
SNNP
ราคาล่าสุด:
11.30 THB

ปรับปรุงเมื่อ:

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.89%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,734,100

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Sales Revenue

5.4%

Compared to the previous year

กำไรสุทธิ

(ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
H1'64
254.7

ล้านบาท

EBITDA


H1'64
417.7

ล้านบาท

Investor Kits

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

04 ส.ค. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

04 ส.ค. 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ปฎิทินนักลงทุน

วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
เวลา 11.15 - 12.00 น. Virtual Event
เพิ่มเติม

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-628-0408
อีเมล: ir@snnp.co.th