นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น
SNNP
ราคาล่าสุด:
16.30 THB

ปรับปรุงเมื่อ:

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.62%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,949,630

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

+11.5%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

(ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
9M66
470.7

ล้านบาท

EBITDA


9M66
743.7

ล้านบาท

Investor Kits

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 พ.ย. 2566

กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2567

10 พ.ย. 2566

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปฎิทินนักลงทุน

Opportunity day Q3/23
Time 15:15 – 16:00 at The Stock Exchange of Thailand (SET)
เพิ่มเติม

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-628-0408
อีเมล: ir@snnp.co.th