รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 06 มีนาคม 2567

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเซนด์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด 137,000,000 14.27
2. นาย ฐากร ชัยสถาพร 100,000,000 10.42
3. Concord I. Capital Limited 79,100,000 8.24
4. นาย วิเชียร ชัยสถาพร 72,000,000 7.50
5. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 59,600,000 6.21
6. UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC 47,020,000 4.90
7. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ STRATEGIC INVEST L 43,170,400 4.50
8. นาง กิตติยา ชัยสถาพร 26,000,000 2.71
9. นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 23,615,000 2.46
10. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 23,000,000 2.40