บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวประกอบด้วย (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้น (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่ง (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเวเฟอร์และขนมปังอบ และ (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มอื่น ๆ

ทั้งนี้ ธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทขนมและเครื่องดื่มของบริษัทฯ โดยครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลเริ่มต้นจากการจัดตั้งร้านค้าส่งขนมภายใต้ชื่อร้านศรีวิวัฒน์ ตั้งแต่ปี 2515 และภายหลัง ในปี 2534 ได้ขยายกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัดและก่อตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด (“KHF”) บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด (“SDF”) และ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของบริษัทฯ ในเวลาต่อมา

ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยต่อมาในปี 2536 และ 2537 มีการจัดตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด (“SSF”) บริษัท วี.เอส.ฟู้ดส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“VSF”) บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด (“SRI”) บริษัท เอส.เอ็น.เอ็น.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (“SNNP Inter”) ตามลำดับ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ การขยายกำลังการผลิต การขยายการกระจายและจัดจำหน่ายสินค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มในภูมิภาค CLMV รวมถึงการที่ตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักอย่างดีในภูมิภาค CLMV มาอย่างยาวนาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยกับนักลงทุนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำการตลาดและเพื่อขยายฐานการผลิตและจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ในปี 2559 กลุ่มครอบครัวได้มีการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยให้บริษัทฯ ทำการซื้อ และเช่าสินทรัพย์ดำเนินการทั้งหมดจากบริษัทอื่นในกลุ่มรวมทั้งรับโอนพนักงานและตราสินค้าทั้งหมดมาอยู่ภายใต้บริษัทฯ