SET: SNNP
15.80 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.25%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
989,935
ราคาเปิด
16.00
วันก่อนหน้า
16.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.90 / 91,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.80 / 408,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.80 - 16.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.70 - 27.25