บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งมายาวนานกว่า 30 ปี โดยครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลเริ่มต้นจากการจัดตั้งร้านค้าส่งขนมภายใต้ชื่อร้านศรีวิวัฒน์ ตั้งแต่ปี 2515 และภายหลัง ในปี 2534 ได้ขยายกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัดและก่อตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด (“KHF”) บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด (“SDF”) และ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของบริษัทฯ โดยธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศเพื่อการเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและการบริการรวมทั้งสร้างตราสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน ภายใต้ตราสินค้าเจเล่ ไดยาโมโตะ คูลลี่ คูล และเมจิกฟาร์ม (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น Asian Drink เช่น น้ำเฉาก๊วยผสมเนื้อเฉาก๊วย น้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว น้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์และน้ำจับเลี้ยง ภายใต้ตราสินค้าเมจิกฟาร์มเฟรชและน้ำดื่มผสมวิตามิน เจเล่ อควาวิตซ์วิตามิน มิเนอรัลวอเตอร์

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้น ภายใต้ตราสินค้าเบนโตะ (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่งภายใต้ตราสินค้าดอกบัว โลตัส และ (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเวเฟอร์และขนมปังอบ ภายใต้ตราสินค้า ช๊อคกี้ เบเกอรี่เฮาส์

บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ผ่านทาง 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ (1) ช่องทางจัดจำหน่ายช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) โดยในช่องทางดังกล่าว บริษัทฯ มีการขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงไปยังโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เช่น ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท เป็นต้น ร้านค้าประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาเก็ต ร้านค้าประเภทขายส่ง เช่น แม็คโคร (2) ช่องทางจัดจำหน่ายช่องทางการค้าดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยในช่องทางดังกล่าว สามารถแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเป็น 3 ช่องทางย่อยได้แก่ (2.1) ช่องการจัดจำหน่ายผ่านทางผู้จัดจำหน่าย (Distributor) (2.2) ช่องทางจัดจำหน่ายช่องทางการค้าดั้งเดิมแบบค้าส่ง (Wholesale Traditional Trade) และ (2.3) ช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการค้าดั้งเดิมแบบค้าปลีก (Retail Traditional Trade)